Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Для очищення дощових стоків відмасляних субстанцій, що випливають зміських зливних пунктів, стоянок,транспортних баз, маневровихмайданчиків і аеродромів.

ACO Coalisator® CCB BYPASS

Сепаратор нафтопродуктів із коалісцентним фільтром, вбудованим відстійником та внутрішнім байпасом. Для встановлення в ґрунті.

Клас навантаження D 400 (до 40 тонн).

Застосування:

Для очищення дощових стоків від масляних субстанцій, що випливають з міських зливних пунктів, стоянок, транспортних баз, маневрових майданчиків і аеродромів.

Додаткові інструменти:

Пристрій для відбору проб, сигналізація SECURAT®, надставні елементи.

Сепаратор забезпечує ступінь очистки відповідно до ГДК (гранично допустима концентрація) і стандартом EN 858. Кількість масляних субстанцій на виході складає ≤ 5 мг/л. Це було підтвержено Дослідницьким інститутом будівельних матеріалів, санітарної техніки і сепарації в м. Вюрцбург (LGA) і Варшавським інститутом охорони навколишнього середовища.

Надставні елементи для сепараторів з армованого бетону (версія для надставки -AN)

Назва

Надставне кільце під люк DN600

Висота, мм

40
60
80
100
150
250
300

Артикул

PUN60/40
PUN60/60
PUN60/80
PUN60/100
PUN60/150
PUN60/250
PUN60/300

Схема


Надставне бетонне кільце DN1000

400
450
500
550
650
700
750
800
900
1000

PSN10/400
PSN10/450
PSN10/500
PSN10/550
PSN10/650
PSN10/700
PSN10/750
PSN10/800
PSN10/900
PSN10/1000


Надставне бетонне кільце DN1500

1000
1500

PKONN15/1000
PKONN15/1500


Надставне бетонне кільце DN2200

500
800
1500

PYNM22/500
PYNM22/800
PYNM22/1500
PYNM22/2700

АСО Каталог Cепаратори нафтопродуктівpdf
стр. 16-17 ACO Coalisator® CCB BYPASSpdf

Креслення ACO Coalisator® CCB BYPASS

6/60/1200 723.807ASpdf
6/60/1200 723.807ANpdf
8/80/1200 723.822ASpdf
8/80/1200 723.822ANpdf
10/80/2500 723.830SSpdf
10/80/2500 723.830SNpdf
10/100/2500 723.845ASpdf
10/100/2500 723.845ANpdf
15/75/3000 723.860ASpdf
15/75/3000 723.860ANpdf
15/150/5000 723.875ASpdf
15/150/5000 723.875ANpdf
20/160/5000 723.888ASpdf
20/160/5000 723.888ANpdf
АСО Монтаж сепараторів з армованого бетонуpdf
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизиpdf
Сертифікат відповідностіpdf